REJESTRACJA ONLINE

Zacznijmy rejestrację!

Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Następnie należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć w jednym z punktów rekrutacyjnych w terminie trwania rekrutacji.

Rejestracja ONLINE jest obowiązkowa

Do wypełnienia formularza należy przygotować

  • dowód osobisty,
  • zdjęcie w wersji on-line,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie).


Obowiązek Informacyjny

Rozwiń

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rozwiń

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Rozwiń

Rozpocznij rejestrację

*rejestracja jest obowiązkowa

Błąd !

Uwaga

Sukces