ZACZYNAMY!

Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Następnie należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć w jednym z punktów rekrutacyjnych w terminie do 31 marca br.

Rejestracja ONLINE jest obowiązkowa

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez WSIiZ i Klub absolwenta dla celów postepowania kwalifikacyjnego, realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Do wypełnienia formularza należy przygotować

  • dowód osobisty,
  • zdjęcie w wersji on-line,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie).
Rozpocznij rejestrację

Błąd !

Uwaga

Sukces